EEG Biofeedback to skuteczna metoda terapeutyczna zwiększająca skuteczność funkcjonowania naszego mózgu. Metoda EEG Biofeedback jest metodą klasycznej medycyny używaną szeroko jako metoda nieinwazyjna, bezpieczna, bez skutków ubocznych. Polega na nauczeniu mózgu samokontroli pracy za pomocą modyfikacji fal mózgowych. Dzięki treningom nasz mózg zaczyna pracować szybciej i wydajniej. Istotą metody EEG Biofeedback jest wykorzystanie efektu biologicznego sprzężenia zwrotnego, za pomocą którego uczymy się zależności pomiędzy naszym ciałem i umysłem, a jakością pracy mózgu. Metoda ta powstała w amerykańskim ośrodku szkoleniowym NASA i wykorzystywana była do szkolenia astronautów i pilotów, którzy w ogromnym stresie musieli bezbłędnie wykonywać różne skomplikowane czynności.

Obecnie metoda EEG Biofeedback zalecana jest:

SCHORZENIA:

 • migreny i bóle głowy,
 • nadmierny stres,
 • tiki nerwowe,
 • padaczka,
 • autyzm i Zespół Aspergera,
 • dziecięce porażenie mózgowe,
 • zaburzenia płynności mowy,
 • mikrouszkodzenia mózgu,
 • zaburzenia snu,
 • moczenie nocne,
 • ADHD, ADD,
 • zaburzenia odżywiania,
 • w rehabilitacji po urazach i udarach mózgu,
 • stany depresyjno – lękowe,
 • zespół chronicznego zmęczenia.

PROBLEMY W NAUCE I W PRACY:

 • zaburzenia koncentracji uwagi,
 • zaburzenia pamięci i zapamiętywania,
 • obniżona spostrzegawczość,
 • specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia),
 • kłopoty z planowaniem i właściwą organizacją pracy,
 • zaburzenia dojrzałości emocjonalnej,
 • niska samoocena,
 • zaburzenia zachowania,
 • opóźnienie rozwoju mowy,
 • problemy z publicznymi wystąpieniami.

DOSKONALENIE ZDOLNOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH W ZAKRESIE:

 • wydłużenie czasu koncentracji uwagi, co wpływa na wydłużenie czasu efektywnej nauki (szczególnie przed egzaminami),
 • zwiększenie "pojemności" pamięci krótkotrwałej,
 • zarządzania organizacją czasu,
 • poprawy ogólnej kondycji mózgu (przed egzaminami, maturą),
 • stymulowania zdolności kierunkowych ( osoby szczególnie uzdolnione).

W gabinecie pracujemy na urządzeniu EEG Biofeedback 4 kanałowy Brainfeedback Producent DEYMED.

Treningi są wykonywane w atmosferze domowej, znacznie odbiegającej od warunków gabinetów placówek służby zdrowia, Działa to w dużej mierze na korzyść pacjenta, gdyż niweluje syndrom „białego fartucha”.
Podczas pierwszego spotkania zbierane są podstawowe informacje na temat pacjenta, wykonywana jest mapa mózgu, przeprowadzony jest pierwszy trening -10 rundek po 2 minuty z indywidualnie dobieranymi przerwami między rundami. W oparciu o zgromadzone informacje i obserwację pacjenta podczas treningu ustalany jest plan treningów.

Czas trwania pierwszego spotkania to ok. 60 – 90 minut.

Treningi EEGBiofeedback

Pacjent zostaje podłączony elektrodami do urządzenia EEGBiofeedback . Fale mózgowe odbierane są przez czujniki rozmieszczone na powierzchni głowy trenującego, następnie analizowane cyfrowo i zapisywane. Fale są wzmacniane i przetwarzane, a ich elektroniczna reprezentacja jest obrazowana na ekranie komputera w postaci tzw. gry. Osoba poddana treningowi prowadzi grę wyłącznie przy pomocy własnego mózgu bez pomocy klawiatury , myszki czy joysticka. Pacjent otrzymuje informację zwrotną przez cały czas trwania treningu w formie wzrokowej -gra wideo i słuchowej- dźwięk zdobywanych punktów. Dzięki temu trenujący na bieżąco widzi efektywność swojego ćwiczenia i uczy się samemu panować nad czynnością kory mózgowej. Kiedy wzrasta aktywność mózgu, w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych , otrzymujemy nagrodę w postaci punktów, a gra przebiega sprawnie, bez zakłóceń , natomiast przy wzroście niepożądanych pasm, nie odnosimy sukcesu w grze. Mózg stopniowo reaguje na motywacyjne stymulacje proponowane przez komputer w postaci nagrody za dobre wyniki gry. W ten sposób rozwija się proces uczenia się, a co za tym idzie generuje najkorzystniejsze częstotliwości fal mózgowych. Trening składa się z 10 rund po 3 minuty każda. Między rundami jest przerwa dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta. Czas trwania treningu to 45 minut. Każdy trening jest rejestrowany. Istnieje możliwość porównywania wyników.
Widoczny efekt terapeutyczny jest sprawą indywidualną. Można założyć, że u osób zdrowych poprawę widać po 10-20 spotkaniach, u osób z problemami o różnej etiologii 20 – 40 spotkań. W trudniejszych przypadkach wskazane jest ponad 60 sesji.
WAŻNE: Minimalna częstotliwość treningów to 2-3 treningi tygodniowo. Między treningami nie może być większego odstępu czasu niż 7 dni.

CENNIK

Trening Cena
Pierwsze spotkanie

 70,00 zł

Pojedynczy trening

 60,00 zł

 Pakiet 10 treningów - wykupionych jednorazowo

 540 ,00 zł

Opis wyników terapii

20,00 zł

Trening PIP GSR

30,00 zł

Trening AVS PSIO

50,00 zł